regels


Als lid van CurlingClub PWA is iedereen verplicht zich aan de regels in statuten, huishoudelijk reglement en spelregels te houden. De statuten en huishoudelijk reglement zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van CurlingClub PWA.

Statuten CC PWA

Huishoudelijk Reglement CC PWA

Gedragsregels CC PWA

Officïele curling regels versie oktober 2017, met aanpassingen oktober 2017 geel gemarkeerd

Curling regels Nederlandse vertaling, oktober 2017. Bij twijfel of onduidelijkheid geldt de originele WCF (Engelse) tekst.