Lidmaatschap


Het is altijd mogelijk een keer vrijblijvend te komen kijken of een kennismakingscursus tegen een laag tarief te komen volgen.

Het ijs seizoen loopt van augustus tot en met maart. De club start haar activiteiten voor de jeugd in september. Voor de leden van 21 jaar en ouder is het clubijs vanaf oktober beschikbaar. De eerste clubtrainingen zullen al in september plaatsvinden. In augustus en september bestaat er wel gelegenheid om zelf ijs te huren of kan men deelnemen aan toernooien georganiseerd door de Curlingbaan Zoetermeer.

Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. De contributie is altijd over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Wordt men gedurende het verenigingsjaar lid dan zal de contributie naar rato worden berekend, op basis van het resterende speeltijd. Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen per 30 april waarbij een opzegtermijn van vier weken in acht moet worden genomen. De opzegging moet uiterlijk 2 april in het bezit zijn van de secretaris.

De contributies zijn voor het seizoen 2016-2017 als volgt vastgesteld:

 • Basis lidmaatschap: Clubactiviteiten   Extra activiteiten  
  € 50 Recreant € 30 Extra middag/avond volwassenen € 30
  jeugdlid € 70 Clubcompetitie € 30
  student lid € 85 Zondagtraining jeugd € 25 indien alleen basislid, anders € 0
  volwassen lid € 140
  10 ritten kaart € 80
  Verplicht voor alle leden Kies maximaal 1 Meerdere keuzes mogelijk

   

  Stel je eigen lidmaatschapspakket samen door te kiezen uit de 3 kolommen. Als je bijvoorbeeld Jeugdlid wordt, betaal je € 50 (basislidmaatschap) + € 70 (jeugdtarief) = € 120.

 • Voor het te betalen lidmaatschap: vul het inschrijfformulier in en tel de prijzen voor de gekozen activiteiten bij elkaar op. Na verzending aan curling@ccpwa.nl wordt de bijbehorende factuur opgemaakt.
 • ZoetermeerPas: Het is mogelijk de kortingcheques 3/4 en/of 5/6 te gebruiken om (een gedeelte van) het lidmaatschap te betalen. Laat u dit even weten via curling@ccpwa.nl. Voor het eventuele restbedrag ontvangt u een factuur.
 • Toelichting BasistariefIedereen kan lid worden van Curlingclub PWA voor een laag basistarief. Met dit basislidmaatschap wordt u automatisch lid van de Nederlandse  Curling Bond (NCB), waardoor u het recht heeft deel te nemen aan NCB georganiseerde activiteiten (inclusief EK kwalificaties, indien voldaan aan de overige voorwaarden). Daarnaast kunt u deelnemen aan het Opkrastoernooi, ons afsluitingstoernooi eind maart, en krijgt u de  nieuwsbrief.
 • Toelichting ClubactiviteitenKies een lidmaatschapsvorm om deel te nemen aan clubmiddagen of -avonden.Recreanten:       Deelname aan de 3 recreantentoernooien op zondag (data volgen nog)Jeugd:
 • Jeugdleden van 8-11 jaar woensdagmiddag 18.45-20.00 uur (basisscholieren)
 • Jeugdleden van 12 -21 jaar woensdagavond 18.45-20.30 uur (vanaf middelbare school)

Studentlid:        Studenten van 22-27 jaar oud (verplicht kopie studentenkaart meesturen)

Volwassen lid:  22+ leden, keuze uit spelen op maandagmiddag 14.00-16.00 uur en/of woensdagavond 20.30-22.30 uur. Voor het spelen van beiden, selecteer Extra middag/avond volwassenen uit de derde kolom.

10 ritten kaart: mogelijkheid tot 10x spelen op maandagmiddag of woensdagavond (mixen mogelijk)

 

* Peildatum voor leeftijd is 1 mei. * Elke van deze lidmaatschapsvormen geeft toegang tot de gezelligheidstoernooien. Deelname hieraan telt als 1 strip op de 10 ritten kaart. * Het opkrastoernooi is al inbegrepen bij het basislidmaatschap. * Alle in dit stuk genoemde data voor toernooien zijn onder voorbehoud.

 

Toelichting Extra Activiteiten

Elke extra activiteit is toe te voegen aan clubactiviteiten of zelfs enkel het basislidmaatschap.

 

Extra avond volwassenen:       Geeft recht op deelname aan de andere volwassenspeeltijd (maandag 14.00-16.00 uur of woensdag 20.30-22.30 uur) mits al volwassen lid.

Zondagochtend training:       Extra trainingsmogelijkheden voor jeugdleden op  10 zondagochtenden van 10.00-12.00 uur. Elke training een ander thema met regelmatig  gastcoaches.

tmp86F0

 

Voor alle leden is CC PWA contributie verschuldigd aan de Nederlandse Curling Bond.

Contributies dienen uiterlijk 1 oktober te zijn voldaan. De penningmeester zal de leden hiertoe via de mail uiterlijk op 31 augustus een verzoek sturen.

Student leden moeten een studentenkaart overleggen om voor een gereduceerde contributie in aanmerking te komen.

Peildatum voor de leeftijd is 1 januari van ieder kalenderjaar.

Niet spelend lid kan men gedurende maximaal één seizoen zijn en kan alleen als men als gevolg van gezondheidsredenen niet in staat is om te spelen.

Inschrijfformulier Jeugd (<21 jaar)

Inschrijfformulier Volwassenen

Statuten 

Huishoudelijk reglement