Lidmaatschap


Het is altijd mogelijk een keer vrijblijvend te komen kijken of een kennismakingscursus tegen een laag tarief te komen volgen.

Het ijs seizoen loopt van augustus tot en met maart. De club start haar activiteiten voor de jeugd in september. Voor de leden van 21 jaar en ouder is het clubijs vanaf oktober beschikbaar. In augustus en september bestaat er wel gelegenheid om zelf ijs te huren of kan men deelnemen aan toernooien georganiseerd door de Curlingbaan Zoetermeer.

Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. De contributie is altijd over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Wordt men gedurende het verenigingsjaar lid dan zal de contributie naar rato worden berekend, op basis van het resterende speeltijd. Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen per 30 april waarbij een opzegtermijn van vier weken in acht moet worden genomen. De opzegging moet uiterlijk 2 april in het bezit zijn van de secretaris.

De contributies zijn voor het seizoen 2016-2017 als volgt vastgesteld:

Tarief

 

Jeugdtraining

en

jeugdactiviteiten

Maandagmiddag

of

Woensdagavond

Maandagmiddag

en

Woensdagavond

WNL Opkras-toernooi NCB lid-

maatschap

Basislid (op 1 mei 2017) € 55 V V
Jeugdlid € 130 V V V
Student-lid € 140 V V V V V
Volwassen

*

€ 95 max. 4 keer V V
Volwassen

**

€ 135 Max. 10 keer V V V
Volwassen

***

€ 195 V V V V
Volwassen

****

€ 225 V V V V V

 

  • Voor het te betalen lidmaatschap: vul het inschrijfformulier in en zend het aan aan curling@ccpwa.nl . De bijbehorende factuur wordt dan opgemaakt.

 

  • ZoetermeerPas: Het is mogelijk de kortingcheques 3/4 en/of 5/6 te gebruiken om (een gedeelte van) het lidmaatschap te betalen. Laat u dit even weten via curling@ccpwa.nl. Voor het eventuele restbedrag ontvangt u een factuur.

 

  • Toelichting Basislidmaatschap: Deze lidmaatschapsvorm wordt niet meer aan nieuwe leden aangeboden.

 

  • Jeugd:
    • Jeugdleden van 8-11 jaar woensdagmiddag 18.45-20.00 uur (basisscholieren)
    • Jeugdleden van 12 -21 jaar woensdagavond 18.45-20.30 uur (vanaf middelbare school)

Studentlid:        Studenten van 22-27 jaar oud (verplicht kopie studentenkaart meesturen)

Volwassen lid:  22+ leden, keuze uit spelen op maandagmiddag 14.00-16.00 uur en/of woensdagavond 20.30-22.30 uur.

 

* Peildatum voor leeftijd is 1 mei. * Elke van deze lidmaatschapsvormen geeft toegang tot de gezelligheidstoernooien. Deelname hieraan telt mee als 1x spelen. * Het opkrastoernooi is al inbegrepen bij het basislidmaatschap. * Alle in dit stuk genoemde data voor toernooien zijn onder voorbehoud.

 

Toelichting Extra Activiteiten

Elke extra activiteit is toe te voegen aan clubactiviteiten of zelfs enkel het basislidmaatschap.

 

Extra avond volwassenen:       Geeft recht op deelname aan de andere volwassenspeeltijd (maandag 14.00-16.00 uur of woensdag 20.30-22.30 uur) mits al volwassen lid.

Zondagochtend training:       Extra trainingsmogelijkheden voor jeugdleden op  10 zondagochtenden van 10.00-12.00 uur. Elke training een ander thema met regelmatig  gastcoaches.

tmp86F0

 

Voor alle leden is CC PWA contributie verschuldigd aan de Nederlandse Curling Bond.

Contributies dienen uiterlijk 1 oktober te zijn voldaan. De penningmeester zal de leden hiertoe via de mail uiterlijk op 31 augustus een verzoek sturen.

Student leden moeten een studentenkaart overleggen om voor een gereduceerde contributie in aanmerking te komen.

Peildatum voor de leeftijd is 1 januari van ieder kalenderjaar.

Niet spelend lid kan men gedurende maximaal één seizoen zijn en kan alleen als men als gevolg van gezondheidsredenen niet in staat is om te spelen.

 

Inschrijfformulier Jeugd (<21 jaar)

Inschrijfformulier Volwasssenen en studenten

Statuten 

Huishoudelijk reglement