Lidmaatschap


Het is altijd mogelijk een keer vrijblijvend te komen kijken of een kennismakingscursus tegen een laag tarief te komen volgen.

Het ijs seizoen loopt van augustus tot en met maart. De club start haar activiteiten voor de jeugd  op woensdagavond in september. Voor de volwassen leden is het clubijs vanaf oktober beschikbaar. In augustus en september bestaat er wel gelegenheid om zelf ijs te huren of kan men deelnemen aan toernooien georganiseerd door de Curlingbaan Zoetermeer. Check onze kalender voor de precieze datums en tijden.

Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. De contributie is altijd over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Wordt men gedurende het verenigingsjaar lid dan zal de contributie naar rato worden berekend, op basis van het resterende speeltijd. Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen per 1 september. De opzegging moet vóór 1 september in het bezit zijn van de secretaris.

De contributies zijn voor het seizoen 2021-2022 als volgt vastgesteld:

Tarief

Jeugdtraining

en

jeugdactiviteiten

Maandagmiddag

of

Woensdagavond

Maandagmiddag

en

Woensdagavond

WNL Opkras-toernooi NCB lid-

maatschap

Basislid (op 1 mei 2017) € 70 V V
Jeugdlid € 145 V V V
Student-lid € 155 V V V V V
Volwassen

*

€ 110 max. 4 keer V V
Volwassen

**

€ 150 Max. 10 keer V V V
Volwassen

***

€ 210 V V V V
Volwassen

****

€ 240 V V V V V
  • Voor het te betalen lidmaatschap: vul het inschrijfformulier in en zend het aan aan curling@ccpwa.nl . De bijbehorende factuur wordt dan opgemaakt.
  • ZoetermeerPas: Het is mogelijk de kortingcheques 3/4 en/of 5/6 te gebruiken om (een gedeelte van) het lidmaatschap te betalen. Laat u dit even weten via curling@ccpwa.nl. Voor het eventuele restbedrag ontvangt u een factuur.
  • Toelichting Basislidmaatschap: Deze lidmaatschapsvorm wordt niet meer aan nieuwe leden aangeboden.
  • Jeugd:
    • Jeugdleden van 8-11 jaar woensdagavond 18.45-20.30 uur (basisscholieren)
    • Jeugdleden van 12 -21 jaar woensdagavond 18.45-20.30 uur (vanaf middelbare school)

Studentlid:        Studenten van 22-27 jaar oud (verplicht kopie studentenkaart meesturen)

Volwassen lid:  22+ leden, keuze uit spelen op maandagmiddag 14.00-16.00 uur en/of woensdagavond 20.00-22.00 uur.

* Peildatum voor leeftijd is 30 juni. * Elke van deze lidmaatschapsvormen geeft toegang tot de gezelligheidstoernooien. Deelname hieraan telt mee als 1x spelen. * Het opkrastoernooi is al inbegrepen bij het basislidmaatschap. * Alle in dit stuk genoemde data voor toernooien zijn onder voorbehoud.

Voor alle leden is CC PWA contributie verschuldigd aan de Nederlandse Curling Bond. Deze is bij het lidmaatschap inbegrepen.

Student leden moeten een studentenkaart overleggen om voor een gereduceerde contributie in aanmerking te komen.

Aanmelden via formulier:

Inschrijfformulier Jeugd (<21 jaar)

Inschrijfformulier Volwasssenen en studenten

Entryform in English for adults and students

Aanmelden online: