regels en privacy verklaring (AVG)


Als lid van CurlingClub PWA is iedereen verplicht zich aan de regels in statuten, huishoudelijk reglement en spelregels te houden. De statuten en huishoudelijk reglement zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van CurlingClub PWA.

Statuten CC PWA

Huishoudelijk Reglement CC PWA

Gedragsregels CC PWA

Aannamebeleid voor vrijwilligers die omgaan met jeugdleden

Privacy verklaring CC PWA t.b.v. AVG

Officïele curling regels versie oktober 2018

Curling regels Nederlandse vertaling, oktober 2018. Bij twijfel of onduidelijkheid geldt de originele WCF (Engelse) tekst.