Vertrouwenspersoon


Curling Club PWA Zoetermeer (CCPWA) kent de functie “vertrouwenspersoon”. De functie wordt ingevuld door leden die hun sporen in het verleden bij CCPWA ruimschoots hebben verdiend op tal van functies en die CCPWA dus goed kennen: Op dit moment is dat Gaynor Koobs-McGregor. Bij elke vraag of melding kunt u altijd bij haar terecht.

Het Bestuur van CCPWA hecht grote waarde aan de functie vertrouwenspersoon. De functie richt zich er op om in vertrouwen, dus anders als via de normale kanalen bij CCPWA, ernstige problemen en misstanden of het vermoeden daarvan te onderzoeken en bij te dragen aan oplossingen.

Het kan bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gaan om feiten of vermoedens op het gebied van:
– fysieke of mentale intimidatie;
– diefstal en/of andere vormen van crimineel gedrag (ernstig) pestgedrag;
Р(gevolgen van) zodanige omstandigheden in de privé-levenssfeer dat het kunnen spelen of anderszins deelnemen aan activiteiten in CCPWA verband (ernstig) onder druk komen.

De vertrouwenspersonen zijn niet bedoeld voor:
– verschillen van inzicht over technisch beleid zoals gevoerd door trainers, coaches commissies of Bestuur;
– problemen over teamsamenstellingen;
– problemen over besluiten van Bestuur of Ledenvergadering.

De functie vertrouwenspersoon is in eerste instantie bedoeld voor de leden van CCPWA dan wel hun ouders/wettige vertegenwoordigers, maar staat ook open voor trainers, coaches en Commissieleden die zich over spelers/leden ernstige zorgen maken en advies willen vragen. Bij dit laatste is het wel goed om op te merken dat de functie vertrouwenspersoon zich vooral richt op problemen VAN leden/spelers en niet op problemen MET leden/spelers. Hiervoor staan andere wegen open, via Commissies en Bestuur.
Vertrouwenspersonen kunnen worden benaderd buiten elke structuur om. De werkwijze is vertrouwelijk, wat wil zeggen dat de vertrouwenspersonen een eventueel verzoek van aanmelders om anoniem te blijven of om meldingen anoniem te bespreken, respecteren. Bij een melding zullen de vertrouwenspersonen in eerste instantie een oordeel geven of het probleem bij hen thuishoort. Zo niet, dan wordt terugverwezen naar trainer, coach of betreffende Commissie. Als een melding wel bij de vertrouwenspersoon thuishoort staan er meerdere mogelijkheden open: een telefonisch of mondeling advies, een gesprek, een onderzoek (meerdere gesprekken al dan niet met meerdere personen). Op basis van de bevindingen zullen de vertrouwenspersonen zich een oordeel vormen over een gewenste actie. Hierover kunnen adviezen worden gegeven aan spelers, hun ouders, CCPWA-functionarissen, – commissies of Bestuur. De vertrouwenspersonen hebben namelijk geen besluitvormende bevoegdheid. Adviezen kunnen, in overleg met de aanmelder, worden geanonimiseerd.

Vertrouwenspersoon CCPWA: Gaynor Koobs-McGregor  vertrouwenspersoon@ccpwa.nl

Zie ook: gedragsregels omgang jeugdleden