Marijke Smorenburg nieuwe voorzitter van CC PWA


Tijdens de afgelopen ALV van Curling Club PWA heeft Luutze Koelewijn de voorzittershamer overgedragen aan Marijke Smorenburg.
De afgelopen 10 jaar heeft Luutze een onschatbare bijdrage geleverd aan onze club en samen met de andere bestuursleden gebracht waar we nu staan. Wij zijn hem zeer dankbaar voor alle inzet. En ook na zijn aftreden blijft hij het komende seizoen nog actief als penningmeester, zodat Marijke -die hiervoor onze penningmeester was- het voorzitterschap tijdelijk op kan pakken. Zij werd door de leden unaniem gekozen. IMG_20160613_205451We zijn Marijke dankbaar dat zij deze functie wil bekleden en hebben het volste vertrouwen in onze nieuwe voorzitter. Dit geeft ons de mogelijkheid om onverminderd op zoek te gaan naar een definitieve invulling van de voorzittersfunctie.

Berichten aan de voorzitter en de andere CC PWA bestuursleden kunnen zoals vanouds worden gestuurd naar curling@ccpwa.nl